Olaf Engvig, author, maritime historian, lecturer, coastal skipper, ship restorer and preserver.   The Ships That Built the West: The Scandinavian Navy, WAPAMA and VAERDALEN The Ships That Built the West: The Scandinavian Navy, WAPAMA and VÆRDALEN

Olaf Engvig has published English and Norwegian editions of his new hardcover book: The Ships That Built the West: The Scandinavian Navy, WAPAMA and VÆRDALEN. Read stories of the "Scandinavian Navy" and its impact on the U.S. Pacific coast, and two very different tales of two historic ships. Learn more!

Olaf Engvig's home page. Olaf Engvig's expertise. Olaf Engvig's publications. Olaf Engvig - Small Boats. Olaf Engvig - Ships. Olaf Engvig - Morris Minor. Olaf Engvig - Nike. Olaf Engvig - Author's Notes. Contact Olaf Engvig.


  
Norwegian Viking to Victorian: The Use of Iron in Ship Building.


Olaf Engvigs nyeste bok (i e-bok format) er en norsk oversettelse av den engelske boka Viking to Victorian: The Use of Iron in Ship Building, som hittil har solgt i1000 eksemplarer. De er blant annet solgt til metallurger og metallurgi-organisasjoner i Storbritannia og Canada, samt privatpersoner og forskningsinstitusjoner i mange engelsktalende land som er interesserte i maritim historie, seiling, samt historiske skip og båter.

FRA VIKINGSKIP TIL SEILSKUTER omhandler bruken av jern i skip fra vikingtida til 1880-tallet, da stål overtok i skipsbygging. Boka fokuserer på historiske skip bygd av jern. Den viser også at åpne båter bygd av tre med jernnagler gjorde det mulig for vikingene å seile over det åpne storhavet.

JERN BRUKT i åpne båter og stempler i jernet i Hansteen og Star of India, bygd på 1860-tallet, har gitt ny forståelse for holdbarheten til jern. Boka inspirerer til videre forsking rundt jern i skipsbygging.

FRA VIKINGSKIP TIL SEILSKUTER er en unik syntese av praktisk og akademisk kunnskap, og er rikt illustrert. Den grunngir og dokumenterer behovet for å ta vare på historiske gjenstander av jern.Om forfatteren:

Olaf T. Engvig vokste opp i Rissa, hvor han lærte tradisjonell navigasjon og seiling. Han dro til sjøs 15 år gammel. Han har seilt i seilskuter, damp- og motorskip og har sjøoffisers-sertifikat, samt embetseksamen i maritim historie fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet bøker og artikler, publisert i en rekke land.

For sitt nyskapende arbeid har Engvig mottatt en rekke priser, inkludert Sankt Olavsmedaljen fra Kong Olav, og Kongens fortjenstmedalje i gull fra Kong Harald. Han ble i 2015 utnevnt til Outstanding Scandinavian American i USA og fikk Karl Kortum Maritime History Award for boka The Ships that Built the West.

Her er en lenke til bokaOlaf T. Engvig     150 Chickasaw Street     Ventura, CA 93001
Phone: 818.266.5170     olafengvig@earthlink.net

New Hardcover Maritime History Book by Olaf Engvig
The Ships that Built the West: The Scandinavian Navy, WAPAMA and VÆRDALEN

 [ Olaf Engvig Home Page  [ Olaf Engvig's CV ] 

 [ Expertise ]   [ Publications ]   [ Small Boats ]   [ Ships ]   [ Morris Minor ]   [ Nike ]   [ Author's Notes ]   [ Contact Olaf ]  [  Learn more about Legends in Sail  ] 

 [  Learn more about Viking to Victorian: Exploring the Use of Iron in Ship Building  ] 

 [ Purchase Olaf Engvig's Books  ]   [  Purchase Mona Engvig's Books ]   

 [ Mona and Olaf Engvig's Joint Home Page ]